Algemene Voorwaarden

Fijn dat je dit document leest,

je leest hierin namelijk onder welke voorwaarden ik mijn diensten en producten lever, zodat je weet wat wij van elkaar mogen verwachten.

 Voor de leesbaarheid van dit document heb ik gekozen om in plaats van ‘opdrachtgever’ in de ‘jij- en wij-vorm’ te schrijven. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat, wordt mijn bedrijf Volg de Liefde bedoeld (gevestigd in Lisse en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 614 605 67).

Liever de algemene voorwaarden downloaden? Klik hier. 

 

Opbouw algemene voorwaarden

Omdat ik diverse diensten en producten lever, bestaan mijn algemene voorwaarden uit algemene delen en aanvullende delen. Dat betekent dat mijn diensten zijn uitgesplitst in de voorwaarden en dat de “aanvullende” bepalingen, integraal onderdeel uitmaken van de “algemene” bepalingen, tenzij anders aangegeven.

 

Zijn bepalingen onduidelijk? Neem dan contact met mij op via info@jannekedekler.nl en dan komen we er samen wel uit.

 

Diensten die ik lever

Mijn werkzaamheden en bedrijfsactiviteiten richten zich op storytelling, marketing en communicatie. Zo geef ik woorden aan liefde met poëzie en liefdesbrieven die ik verkoop in mijn webshop. Ook ben ik dichter, podcasthost, dagvoorzitter & trouwambtenaar. 

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Voor alle werkzaamheden die ik in opdracht voor jou verricht (onze overeenkomst), gelden mijn voorwaarden. En, ook op vervolgopdrachten zijn mijn voorwaarden van toepassing. 

 

Naleving algemene voorwaarden

Ik heb altijd het recht op naleving van mijn voorwaarden. En als in een gerechtelijke procedure één of meer bepalingen als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, blijven de overige bepalingen gelden.

 

Wijziging algemene voorwaarden

Ik kan mijn voorwaarden altijd wijzigen of aanvullen. Ik stel je tot uiterlijk 10 dagen na die wijziging op de hoogte. Bij een wezenlijke wijziging mag jij onze overeenkomst opzeggen. Blijf je daarna van mijn diensten gebruik maken, dan geef je daarmee aan dat je akkoord gaat met de wijziging.

 

Afwijken algemene voorwaarden

Ben je het oneens met een bepaling uit mijn voorwaarden en wil je van die bepaling afwijken? Dan kan dat alleen met mijn schriftelijke toestemming.

 

Bij afwijking van één of meerdere bepalingen van mijn voorwaarden, blijven de overige bepalingen altijd gelden. Ook geldt dat als één of meer bepalingen uit mijn voorwaarden een periode niet stipt door mij zijn toegepast, hieraan (nu of in de toekomst) geen rechten kunnen worden ontleend.

 

Mijn offerte

De offerte die ik opstel is gebaseerd op de informatie die mij op het moment van het opstellen ter beschikking stond.

 

Mijn offerte is altijd vrijblijvend en verplicht jou tot niets. Mijn offerte is 30 dagen geldig na datum van verzending, tenzij ik een andere termijn heb aangegeven. 

 

In mijn offerte geef ik aan welke diensten door mij worden aangeboden en welke bedragen je verschuldigd bent bij het accepteren van mijn offerte. De prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij anders afgesproken.

 

Totstandkoming overeenkomst

Onze overeenkomst komt tot stand op het moment dat jij mijn aanbod hebt geaccepteerd. Ik ga ervanuit dat jij mijn aanbod accepteert als ik een ondertekende offerte ontvang, een duidelijk akkoord per (i.e.) e-mail ontvang of als ik uit jouw gedrag mag afleiden dat je instemt met mijn aanbod. 

 

Wijzigen overeenkomst

Nadat jij mijn offerte hebt geaccepteerd kun je de opdracht alleen nog wijzigen met mijn schriftelijke toestemming. Dit geldt ook voor kleine wijzigingen of wijzigingen die op minimale punten afwijken van de offerte.

 

Als jij laat weten de opdracht te willen wijzigen kijken we natuurlijk samen naar de mogelijkheden, maar ik ben nooit verplicht een door jou voorgestelde wijziging te accepteren.

 

Uitvoering overeenkomst

Voor een goede uitvoering van de overeenkomst ontvang ik van jou graag alle informatie die nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst. De informatie ontvang ik graag tijdig in de door mij aangegeven vorm.

 

Inschakelen van derden

Ik mag altijd derden inschakelen bij het uitvoeren van de overeenkomst, mocht dat nodig zijn voor een goede uitvoering van mijn werkzaamheden.

 

Webshop (aanvullend)

Het is mogelijk om via mijn webshop diensten en (digitale) producten aan te schaffen. Betaling geschiedt voorafgaand aan de aankoop van het (digitale) product en/of de dienst.

 

Poëzie & Poëzie op bestelling

In mijn webshop kun je standaard poëzie kopen en door mij geschreven gedichten. Je ontvangt het gedicht uitgetypt op een typemachine op handgeschept a5 papier, voorzien van mijn handtekening.

 

Bij poëzie van bestelling, schrijf ik een gedicht op maat op basis van jouw persoonlijke wensen. Het is een uniek gedicht. Dus ik ontvang tijdens het kennismakingsgesprek graag informatie over de persoon voor wie het gedicht is. Maar ook jouw wensen, de aanleiding althans de gelegenheid van geven, jullie relatie en eventueel het gewenste resultaat van het gedicht. Het gedicht is uitgetypt op een typemachine op handgeschept a5 papier en voorzien van mijn handtekening.

 

Koop producten

Een bestelling wordt pas verzonden als het verschuldigde bedrag is overgemaakt via de op de website of de door mij aangegeven wijze.

 

Betaling geschiedt voorafgaand aan de aankoop van het product. Tenzij anders aangegeven of tenzij dit niet mogelijk is.

 

Levering

Levering in Nederland vindt in ieder geval plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de betaling, mits alles op voorraad is en mits ik daadwerkelijk kan leveren (in verband met tijd bijvoorbeeld).

Risico zending

Ik doe mijn uiterste best om producten zo goed mogelijk te verpakken. Het kan helaas wel voorkomen dat er iets kapot gaat of beschadigd tijdens het verzenden. Het kan ook gebeuren dat een verzending niet aankomt. Laat mij dit dan zo snel mogelijk weten en dan lossen we het samen op.

 

Eigendomsvoorbehoud

Alle door mij geleverde producten blijven mijn eigendom tot alle door jou verschuldigde bedragen aan mij zijn voldaan, altijd met inachtneming over hetgeen bepaald in de bepaling over mijn intellectueel eigendom.

 

Retourneren producten

Retour zenden kan alleen als je consument bent.

 

Je meldt de retour aan binnen 14 dagen na levering via een e-mail of via het herroepingsformulier op de website, aangeeft de producten te willen retourneren. Je hebt na het aanmelden van de retour nog 14 dagen om de bestelling te retourneren. We spreken in overleg af wanneer en hoe dit gebeurt.

 

Na ontvangst van het product wordt tot terugbetaling overgegaan. Producten kunnen alleen retour worden gestuurd als ze in volledig originele staat zijn. De verzendkosten en de risico’s bij verzending zijn altijd voor jouw rekening en risico.

 

Uitsluiting retour

Poëzie op bestelling kun je niet retourneren, omdat het volledig op maat is gemaakt.

 

Online training

Je kunt bij mij een online training volgen waarbij ik jou leer om je eigen woorden van liefde te vinden, verwoorden en te verspreiden. Via de post ontvang je een liefdesbrievenpakket, zodat je daadwerkelijk kunt schrijven. Je krijgt opdrachten en voor een succesvolle afronding van de training, verwacht ik dat je daadwerkelijk deelneemt en de opdrachten ook uitvoert om de training tot een succes te maken. 

 

Betaling

Tenzij anders aangegeven of tenzij dit niet mogelijk is, beschik je na betaling direct over de inhoud. Het is in dat geval niet mogelijk om te annuleren en je moet daarom het volledige bedrag betalen. Je komt in dat geval expliciet overeen dat het herroepingsrecht niet van toepassing is.

 

Toegang

Je houdt toegang tot de online opleiding zolang de online opleiding waarvoor jij je hebt ingeschreven bestaat, waarbij ik garandeer dat de het na aanmelding minimaal 3 maanden beschikbaar is. 

 

Verder streef ik ernaar de materialen online voor de deelnemers toegankelijk te houden gedurende de looptijd van het gekochte programma, maar ik kan dit niet garanderen.

 

Als ik de materialen ga verwijderen of verhuizen naar een andere URL, laat ik je dit 3 uiterlijk maanden van tevoren weten per e-mail.

Je kunt de lesstof dan downloaden of op een andere manier bewaren. Ik verstuur dit bericht altijd naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

 

Ik heb altijd het recht deelnemers te weigeren om welke reden dan ook. De deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat ik verplicht ben om redenen bekend te maken.

Daarna vervalt de betalingsverplichting en worden betalingen (naar evenredigheid van niet ontvangen prestaties) gerestitueerd.

 

Wijzigen inhoud

Ik mag de inhoud tussentijds wijzigen voor verbetering als ook de planning van onderdelen. Je ontvangt hiervan bericht als ik dat nodig acht, zonder dat ik gehouden ben aan opgave van reden. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

 

Trouwambtenaar (aanvullend)

Ik ben daarnaast in te huren als zelfstandig ceremonieel officieel trouwambtenaar. Ik houd me hierbij (natuurlijk) aan de wet om ervoor te zorgen dat het huwelijk ook echt rechtsgeldig is. Ik ben als trouwambtenaar aangesloten bij Matrimonium, de vereniging voor trouwambtenaren.

 

Je mag na de intake van mij verwachten dat we samen een ceremoniegesprek voeren, daarna ontvang je van mij een vragenlijst die we individueel bespreken. Eventueel kan ik helpen met de vows. Daarna schrijf ik de ceremonietekst. We hebben tot slot nog een fysieke afspraak op locatie, voor de daadwerkelijke ceremonie begint.

 

Aanbetaling en extra kosten

Let op dat er vanuit de gemeente eventueel extra kosten zijn om mij officieel als trouwambtenaar op te laten treden. Ik vraag altijd om een aanbetaling van 50% voor mijn eerste werkzaamheden van start gaan. De overige 50% breng ik in rekening na de trouwdag.

 

Podcastpresentatie voor bedrijven (aanvullend)

Voor de podcastpresentatie kan ik helpen met het meebepalen voor de onderwerpen en de gastenselectie. Ik kan de voorbespreking met gasten voor mijn rekening nemen, ik zal mijzelf (uiteraard) goed voorbereiden op het gesprek. Ik ontvang graag informatie om de presentatie tot een succes te kunnen maken. Zoals je visie, het doel van de podcast, de selectie van gasten, kwalitatieve opnameapparatuur en – begeleiding en editor.

 

Dagvoorzitter (aanvullend)

Als dagvoorzitter geef ik de dag strategisch vorm. Ik bereid alle onderdelen voor, leg contact met plenaire gastsprekers en help ook met de voorbereiding van hun onderdelen. Voor een succesvolle dag ontvang ik graag aanvullende informatie zoals je visie en het doel van de bijeenkomst.

 

Aanbetaling

Ik vraag een aanbetaling van 50% voor mijn werkzaamheden van start gaan. De overige 50% breng ik in rekening na de opnamedag.

 

Incompanytraining (aanvullend)

Je kunt mij ook inhuren voor een Incompanytraining. Mocht je die willen annuleren, dan geldt:

  1. bij afmelding tot 30 dagen voor aanvang krijg je het volledige bedrag terug.
  2. Bij annulering tot 48 uur vóór aanvang wordt 75% van het factuurbedrag in rekening gebracht.
  3. Bij annulering vanaf 24 uur vóór aanvang wordt 100% van het factuurbedrag in rekening gebracht.

 

Spreker (aanvullend)

Als spreker bereid ik voor en voer ik de talk uit. Ik kom graag in contact met jou of de dagvoorzitter om aan te sluiten bij de behoefte van het publiek. Voor een succesvolle dag ontvang ik graag aanvullende informatie zoals je visie en het doel van de bijeenkomst.

Retreat (aanvullend)

Ik organiseer vier keer per jaar een eendaags retreat. Daar kun je éénmalig aan meedoen of je kunt je inschrijven voor het hele jaar. Er is plaats voor maximaal 10 deelnemers. Na inschrijving ontvang je een bevestiging die jouw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding.

 

Locatie

Ik mag van locatie veranderen als dat om welke reden dan ook nodig blijkt.

 

Afmelden

Afmelding gaat via mail naar info@jannekedekler.nl Bij afmelding geldt:

  1. bij afmelding tot 14 dagen voor aanvang krijg je het volledige bedrag terug.
  2. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het factuurbedrag in rekening gebracht.
  3. Bij no-show wordt geen geld teruggeboekt.

Het ticket is overdraagbaar, mits op voorhand gemeld bij en goedgekeurd door mij.

 

Annulering/verplaatsing door mij

Een retreat gaat alleen door onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Ik mag bij onvoldoende deelnemers de retreat annuleren. Mocht een de retreat geen doorgang vinden, dan ontvang je uiterlijk 5 dagen voor aanvang bericht. Ik mag tot 2 weken voor aanvang de datum wijzigen. Je wordt van de wijziging op de hoogte gesteld via e-mail en je krijgt de mogelijkheid in overleg jouw deelname kosteloos te verplaatsen/annuleren. Ook bij ziekte mag ik de retreat annuleren.

 

Gevolgen annulering

Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde kosten worden gerestitueerd.

 

Hinder

Als je hinder veroorzaakt voor of tijdens de retreat, dan mag ik jou weigeren of verwijderen (ook in de toekomst). Je krijgt in zo’n geval het betaalde geld niet terug.

 

Tijdelijk stopzetten overeenkomst

Als je niet meewerkt of op andere wijze uitvoering van de opdracht belemmert, mag ik mijn werkzaamheden (tijdelijk) stoppen.

 

Als tijdens de overeenkomst zaken zijn die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de overeenkomst, heb ik graag dat je mij daarvan zo snel mogelijk in kennis stelt. Ik kan dan eventueel tijdig de nodige maatregelen nemen.

 

Annulering overeenkomst

Als je een overeenkomst met mij wilt annuleren, kan dit alleen als je overgaat tot vergoeding van de tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden en bij betaling van minimaal 50% van het overeengekomen honorarium.

 

Daarnaast zul je ook de kosten die ter voorbereiding van de opdracht al zijn gemaakt vergoeden. Betaalde gelden worden bij annulering niet gerestitueerd. Eventueel geldt per dienst een aanvullende of afwijkende voorwaarde.

Duur overeenkomst

Als wij een overeenkomst aangaan voor “bepaalde tijd” mag jij die niet kosteloos opzeggen, tenzij anders overeengekomen. Ik kan van dit uitgangspunt in jouw voordeel afwijken als ik dit gezien de omstandigheden redelijk acht.

 

Als wij een overeenkomst zijn aangegaan voor “onbepaalde tijd” mogen wij die allebei opzeggen, zonder dat dit leidt tot schadeplichtigheid.

 

Ontbinding overeenkomst

Ik mag de overeenkomst tussen ons per direct beëindigen als jij niet (volledig) voldoet aan jouw verplichtingen onder onze overeenkomst of als ik nieuwe informatie heb ontvangen waaruit blijkt dat de (verdere) uitvoering van de overeenkomst voor mij niet langer aanvaardbaar is.

 

Als de overeenkomst tussen ons wordt ontbonden, wordt de ontvangen prestatie in verband met de uitvoering van de opdracht niet ongedaan gemaakt, je krijgt dus geen geld terug. Eventuele schade die jij lijdt omdat ik de overeenkomst tussentijds beëindig, komt niet voor mijn rekening.

 

Prijzen

De prijzen in zowel mijn aanbod als op de factuur zijn in EURO en exclusief btw voor zakelijke klanten en inclusief btw voor consumenten, tenzij anders vermeld. Bij een fout, kennelijke vergissing of verschrijving op bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot mijn website of factuur, ben ik daar niet aan gebonden.

 

(Uur)tarief & overige kosten

Ik hanteer een vast (uur)tarief dat op voorhand bij jou bekend is. Bij afspraken op locatie kan ik reiskosten, reistijd en overige kosten in rekening brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld verblijfskosten als ik aangeef dat dit noodzakelijk is of een vergoeding van een treinticket op basis van een 1e klas ticket, vol tarief.

 

Wijziging tarief

Ik mag mijn tarief zonder opgaaf van redenen wijzigen, met minimaal 1 kalendermaand voorafgaand van ingang. Dit laat ik jou minimaal een maand voor de ingang van de wijziging bekend. Afspraken die schriftelijk zijn gemaakt tijdens het oude tarief blijven natuurlijk gelden. Ben jij een consument en wijzig ik mijn tarief binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst? Dan mag jij de overeenkomst kosteloos ontbinden.

 

(Aan)betaling

Ik mag altijd om een aanbetaling vragen, van tenminste 50% van de totale opdracht.

 

Facturering

Mijn factuur stuur ik op de overeengekomen momenten (vooraf of achteraf) en jij stemt in met die facturatie.

 

De factuur wordt verzonden naar het door jou opgegeven emailadres, tenzij anders overeengekomen.

 

De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening te zijn voldaan op het door mij aangegeven rekeningnummer.

 

Overschrijding betalingstermijn

Bij overschrijding van de betalingstermijn ben je automatisch in verzuim. Vanaf dat moment mag ik mijn verplichtingen uitstellen tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

Buitengerechtelijke kosten

Blijf jij in gebreke, dan zal ik tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor jouw rekening. Denk aan wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige kosten aan mij verschuldigd. De kosten worden berekend volgens de WIK-maatstaf en BIK-maatstaf.

 

Surseance & geen medewerking

Bij surseance van betaling aan jouw zijde zijn mijn vorderingen direct opeisbaar. Tot slot geldt dat ook al werk jij niet mee aan de uitvoering van de opdracht, ik alsnog het recht heb op betaling van de factuur.

 

Klachten

Als jij een klacht hebt, dan vind ik dat heel vervelend. Een klacht los ik graag samen met jou op. Mail je klacht (duidelijk omschreven) naar info@jannekedekler.nl zodat ik de klacht kan onderzoeken en een passende reactie kan geven.

 

Klachttermijn

Klachten dienen wel binnen een redelijke termijn van 14 dagen nadat het feit zich heeft voorgedaan, te worden geuit, later vind ik niet meer redelijk. Een klacht geeft jou ook niet het recht om betaling uit te stellen.

 

In gebreke stellen

Samen zullen we altijd proberen om naar een oplossing te zoeken. Als nakoming blijvend onmogelijk is, stel je mij eerst schriftelijk in gebreke voor aansprakelijkheid door een tekortkoming, in de nakoming van onze overeenkomst kan ontstaan.  Let op: voor die tekortkoming kan ontstaan gun je mij eerst een redelijke termijn om de tekortkoming te kunnen herstellen.

 

Aansprakelijkheid

Ik voer mijn werkzaamheden uit naar mijn beste inzicht en vermogen. Maar, ik heb een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Dit betekent dat ik mij tot het uiterste inspan om een goed resultaat te behalen. Maar, dat ik niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het uiteindelijke resultaat: aansprakelijkheid ontstaat alleen als ik toerekenbaar tekort blijf schieten, na een redelijk gegunde termijn.

 

Ik ben alleen aansprakelijk voor directe schade (nooit indirecte schade zoals reputatieschade, gederfde winst, gevolgschade, gemiste besparingen etc.) als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan mijn zijde.

 

Dat betekent dat ik niet aansprakelijk ben voor juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een brief of gedicht, noch voor tijdige ontvangst daarvan, het per abuis verzenden van een zending naar een verkeerd adres of overschrijding van een termijn.

Het geeft jou nooit het recht tot schadevergoeding, tot ontbinding van de overeenkomst of een andere actie richting mij.

 

Aansprakelijkheidsbeperking

Als ik al aansprakelijk zou zijn, dan is mijn aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende dienst of het betreffende product met een maximum van € 1500,00. OF tot het maximale bedrag wat door de verzekeraar in dat geval wordt uitgekeerd. Die beperking vervalt bij kwade opzet of bewuste roekeloosheid aan mijn kant.

 

Verjaring

Tot slot verjaart iedere vordering en/ of claim richting mij binnen 12 maanden nadat onze overeenkomst is gestopt.

Vrijwaring

Jij vrijwaart mij tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op of samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan mijn kant.

 

Overmacht

Van overmacht aan mijn zijde is sprake als ik word verhinderd om verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding te voldoen door bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: internetstoring, aangescherpte overheidsmaatregelen, virusinfectie, hack, stroomstoring, epidemie, pandemie, staking, diefstal, brand, ziekte van mij en ik kan geen vervanging regelen en fouten in software of (online) diensten van derden. Maar, ook elke gebeurtenis waardoor nakoming zo bezwaarlijk is geworden in vergelijking met de omstandigheid tijdens het aangaan van de overeenkomst, dat nakoming in redelijkheid niet meer van mij kan worden verlangd. Waaronder ook een niet-toerekenbare tekortkoming van derden waar ik van afhankelijk ben, bijvoorbeeld bij een opdracht op locatie of een postbezorger die de post niet bezorgd.

 

Duur overmacht

Voor zolang de overmacht duurt, mag ik mijn verplichtingen uitstellen. Als de overmacht langer duurt dan 60 dagen mogen wij beide de overeenkomst geheel of deels ontbinden.

 

Gevolgen overmacht

Wij zijn niet verplicht om eventuele schade door overmacht aan elkaar te vergoeden. Ook niet als wij een bepaald voordeel genieten. Voor zover ik op het moment waarop de overmacht begon al verplichtingen ben nagekomen of nog zou kunnen nakomen, mag ik dat gedeelte declareren. Jij zult mijn factuur dan voldoen alsof het een aparte overeenkomst is.

 

Vertrouwelijkheid

Wij spreken vertrouwelijkheid af ten aanzien van vertrouwelijke informatie die wij van elkaar hebben verkregen in het kader van de uitvoering van onze overeenkomst.

 

Intellectueel eigendom

Intellectuele eigendomsrechten die ten aanzien van “werk” door mij zijn vervaardigd, berusten bij mij.

 

Dat betekent, dat de door mij geleverde of ter beschikking gestelde ideeën, werkwijzen, teksten, materialen, adviezen e.d. alleen voor eigen gebruik zijn. Je mag ze op geen enkele manier aan derden ter beschikking stellen of verkopen als afdruk op bijvoorbeeld producten, tenzij overeengekomen. De uitoefening van dergelijke rechten ligt alleen bij mij, zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht. Als wij al anders overeenkomen, dan kunnen wij een vergoeding overeenkomen.

 

Ik mag bovendien een naamsvermelding plaatsen in/op de door mij geleverde producten (zoals gedichten en ceremonieteksten). Ook mag ik mijn werkzaamheden noemen en mijn producten gebruiken voor promotionele doeleinden of plaatsen op mijn website.

 

Wil jij tot slot een gedicht van mij delen (op bijvoorbeeld social media)? Dan zul je daarbij altijd mijn naam vermelden, “Janneke de Kler”.

 

Boetebeding

Bij overtreding van de bepalingen over vertrouwelijkheid en intellectueel eigendom, ben je een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000, -. Voor elke dag dat de overtreding voortduurt geldt een bedrag van € 250,00.

Een ingebrekestelling niet nodig. Het voorgaande is onverminderd het recht om in plaats daarvan vergoeding te vorderen van de volledige schade.

 

Recensie

Ik mag jou vragen om een recensie te schrijven die ik (eventueel in aangepaste vorm) kan plaatsen op mijn website en /of mijn social mediakanalen. Op jouw verzoek zal ik die recensie verwijderen.

 

Jouw privacy

Ik verwerk jouw persoonsgegevens in het kader van onze opdracht en niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Tenzij ik op grond van wet- of regelgeving verplicht ben anders te handelen. Hoe ik met (persoons)gegevens om ga lees je op mijn website

 

Bevoegde rechter

Als wij in conflict komen zoek ik graag samen met jou naar een oplossing. Alleen als dit niet lukt gaan we naar de rechter in Den Haag van de Rechtbank Den Haag, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Toepasselijk recht

Op onze overeenkomst en op mijn voorwaarden is alleen het Nederlands recht van toepassing en het Weens Koopverdrag is uitgesloten.